NHỮNG THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG MÀ MỘT DOANH NGHIỆP CẦN LÀM KHI ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Khi đã đi vào hoạt động thì những hồ sơ nào cần thiết làm cho một doanh nghiệp?

– Nếu doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng vẫn chưa làm hồ sơ môi trường như Đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường thì theo Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp khắc phục bằng cách lập hồ sơ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

-Tuy nhiên, ngày 01/04/2018 vừa qua, nhiều Sở TN&MT thông báo ngưng tiếp nhận Đề án bảo vệ môi trường và chờ các quy định tiếp theo.

-Ngoài các hồ sơ môi trường trên, sau đây là bảng kiểm tra các hồ sơ môi trường, các loại báo cáo cần phải thực hiện trong quá trình đã đi vào hoạt động:

STT Hoạt động Hồ sơ môi trường/báo cáo liên quan Tần suất/thời gian thực hiện trong năm Tình trạng
Chưa có
1 Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường (ĐTM hoặc Đề án bảo vệ môi trường chi tiết) Chỉ thực hiện 1 lần, trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức
2 Báo cáo giám sát môi trường/Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ theo cam kết trong báo cáo ĐTM/kế hoạch bảo vệ môi trường/Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/Đề án bảo vệ môi trường đơn giản Định kỳ 03 tháng/lần, 06 tháng/lần hoặc 1 năm/lần tùy theo quy định trong hồ sơ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận, hoặc yêu cầu của cơ quan chức năng.
3 Phát sinh chất thải sinh hoạt Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt với đơn vị có chức năng Tùy theo thời gian và thời hạn hợp đồng
4 Phát sinh chất thải công nghiệp Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải công nghiệp với đơn vị có chức năng Tùy theo thời gian và thời hạn hợp đồng
5

 

Phát sinh chất thải nguy hại (CTNH) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH/Báo cáo quản lý CTNH lần đầu Chỉ thực hiện 1 lần khi bắt đầu có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại
Hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH với đơn vị có chức năng Tùy theo thời gian và thời hạn hợp đồng
Các liên chứng từ xử lý CTNH Nhận lại mỗi lần chuyển giao CTNH
Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm 1 lần/năm

Nộp sở TNMT trước 31/12 năm sau

6 Xả nước thải trên 5 m3/ngày.đêm Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Thực hiện trước khi xả nước thải vào nguồn nước.

Chậm nhất 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn, phải gia hạn giấy phép

Sổ theo dõi lưu lượng nước xả thải Thực hiện hàng ngày
Báo cáo xả nước thải định kỳ Tùy theo quy định trên giấy phép
7 Khai thác nước ngầm trên 10 m3/ngày.đêm Giấy phép khai thác nước dưới đất Thực hiện trước khi xả nước thải vào nguồn nước.

Chậm nhất 90 ngày trước khi giấy phép hết hạn, phải gia hạn giấy phép

Sổ theo dõi lưu lượng nước khai thác Thực hiện hàng ngày
Báo cáo tình hình sử dụng và khai thác nước dưới đất định kỳ Tùy theo quy định trên giấy phép

Ghi chú: Tùy theo quy mô hoạt động, ngành nghề,… mà Doanh nghiệp sẽ cần thực hiện các hồ sơ môi trường khác nhau. Nội dung trên là các yêu cầu phổ biến và chỉ mang tính chất tham khảo dành cho Doanh nghiệp, không áp dụng cho bất cứ một trường hợp cụ thể nào.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

CTY MÔI TRƯỜNG HUỲNH KIM NHẬT

99A Đường số 6,KP4,P.Tam Phú,Q.Thủ Đức,TP.HCM.

Điện thoại:0283.8970681  Hotline:0902.41.82.86

Email:huynhkimnhat@gmail.com

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *